ÜNYE SADULLAH BEY MEDRESESİ'NİN ŞEYHÜL MÜDERRİSİN GÜMÜŞHANE HALİFESİ, ÜNYE NAKŞİ TEKKESİ ŞEYHİ TAŞLIZADE YUSUF BAHRİ EFENDİ VE TALEBELERİNİN YAD GÜNLERİ | MEHMET KARAYALMAN

Array
Taban fiyat143,00 ₺
85,80 ₺
40%Off

PDFYazdırE-posta

Bizi kuşatan esrarlı kainatı, şu muhteşem güzellik, düzen ve mükemmellikte yaratan yüce
Allah’ın, bizim üzerimizde sayılmayacak kadar çok lütufları ve nimetleri vardır; O’na sonsuz
hamdü senalar olsun !

Hiç şüphesiz Allah’ın bize en büyük lütfu, en şümullü nimeti İslâm dinidir. Çünkü mahzun ve
şaşkın beşeriyet ancak onunla sağlıklı, dirlikli, düzenli, huzurlu ve mutlu olabilir;
ahiret hayatının ebedi saadeti de ancak onunla kazanılabilir.

O halde maneviyat, iman ve İslam insanlık için tüm diğer maddi ve dünyevi konulardan
daha önce gelir ve çok daha fazla önemlidir. İşte bu temel anlayıştan dolayı biz İslam imanı ile
yoğrulmuş milli kültürümüze, tarihimize ve kültür eserler- imize büyük önem veriyoruz. Çünkü
kültür, bir milletin canı ve manevi hayatıdır. Onu kaybeden yok olur. Ancak ona sahip olanlar etkin
veya salgın kişili soylu ve asaletli, dinamik ve güçlü olurlar. Kaldı ki bizim kültürümüz diğer
doğu ve batı kültürlerinden birçok yönden daha üstündür.

Müslüman ecdadımız çağlar boyu islama çok candan sarılmış, en değerli kaynak eserleri
meydana getirmiş, onu çok iyi öğrenmiş ve hatta çok iyi din alimlerini yetiştirmiş, tüm
özel ve sosyal hayatlarına, evlerine, ticarethanelerine, sanat ve edebiyatlarına, hukuki, mülki
ve idari kurumlarına İslam’ı maharetle uygulamış böylece muazzam İslam kültür ve medeniyeti
oluşturmuş bulunuyor. Bu bizim için göz kamaştırıcı bir hazinedir. Son derece renkli ve tatlı, çok
ileri ve üstün pek zarif ve nezih, ziyadesiyle değerli ve sevimli, olağanüstü safhada
medeni modern ve insânîdir.

Çünkü bu kültür ve inanca, edebe, insan haklarına göstermelik olarak değil gerçekten
bağlı samimi bir zihniyetin ürünü ve ilahi adaletin önünde bir gün mutlaka hesap
vereceğine inanan, şeytanın nefsi emarenin dünyalık hırsının zevkperestlik ve şehvet
düşkünlüğünü insanı ne denli küçülteceğini hatta gaddar veya hunhar yapacağını, çıkarcı ve
sömürücü, isnadsız kılacağını çok iyi anlamış, sorumluluk veya vicdan duygularına sahip, gözü ve
gönlü tok iç alemi zengin ama dışı sakin veya sade imanlı ve akıllı, kuvvetli ve duygulu, asil ve
vakur bilgin kişilerin eseridir.Bu minvalde elinizdeki bu eser Taslızade Yusuf Bahri
Hazretlerinin İslam Kültür ve medeniyeti için ilim irfan öğreterek bir ömür
vakfetmiş Ünyeli Büyük Alimim hikayesidir.

Yorumlar

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
© 2022 Liman Yayınevi. All Rights Reserved. Powered by Dağsu Sönmez